Parkettläggning 2014

Agneta Bogestad, Göteborg

agneta@bogestad.net

Parkettläggning 2014

 

Om Du har frågor om hur man lägger parkettgolv kanske jag kan hjälpa till, för jag har lärt mig en del under sommaren.

 

Vardagsrumsgolvet, ytligt sett en parkett från 1970-talet, hade blivit så snett, sannolikt på grund av sättningsskador, att jag höll på att få bokhyllorna på mig, Dessutom knarrade golvet så snart man trampade på det. Familjebostäders bovärd var tillmötesgående och lovade någon gång i mars månad att golvet skulle åtgärdas. Så jag började flytta ut de sex välfyllda bokhyllorna till hall och sovrum. I god tid före den 3 juni hade jag röjt ut allt ur vardagsrummet när golvläggaren, som skickat en kollega att i förväg besiktiga golvet, dök upp på morgonen för att påbörja arbetet. Men i stället började han diskutera med mig hur detta bäst skulle gå till och tillkalla Familjebostäder, som anslöt sig.

 

Skulle man riva upp golvet? Hur många lager i så fall? Av förhöjningen vid entrédörrens tröskel att döma hade golvet höjts åtminstone en gång sedan huset byggdes 1904. Skulle man till och med ge sig på att hyvla på reglarna? Eller skulle man rikta upp det nya golvet ovanpå befintlig parkett? Olika beslut vid varje besiktning och ny diskussion nästa gång golvläggare kom i ottan för att påbörja arbetet. Och startdatum sköts upp gång på gång. Märkligt nog hade man inte med sig några som helst mätinstrument. Jag kunde bara tillhandahålla ett 120 cm långt vattenpass.

 

Den 30 juni då golvläggare nummer tre dök upp och ställde en laser mitt på golvet, beslutade den tillkallade skaran av personal och hantverkare äntligen att riva upp 1970-tals-parketten. Man insåg också att inte bara golvläggare och snickare (nu i samma person) skulle behövas utan också rörläggare, elektriker och målare. Samlade i ett företag skulle arbetena kunna flyta på bättre om man dessutom sköt upp starten till efter semestrarna, närmare bestämt till den 18 augusti. Beslutet om det nya parkettgolvets riktning bordlade man, för golvläggaren var enveten och mycket yrkesstolt, men jag var envetnare och hade så klart bättre argument.

 

Under tiden kollade jag på Byggahus.se, men hittade inga tillförlitliga svar, och skrev därför själv ett svar. Ringde också en byggnadsantikvarie på länsstyrelsen för att få stöd för min uppfattning, eftersom huset ju var byggt 1904, och antikvariska värden måste beaktas. Han hade aldrig fått frågan, eller ens tänkt särskilt på saken, sa han, men spontant svarade han precis som jag hoppades att han skulle göra. I vilken riktning ett golv skall läggas är ju så grundläggande och självklart att man inte skall behöva fundera på det. Eller hur?

 

När golvläggaren en morgon efter åtta dagars underarbete med hjälp av två praktikanter lastat in parketten och alla maskiner var vi fortfarande inte överens om riktningen, så golvläggaren ringde Familjebostäder, som ju var hans arbetsgivare och jag fick överta telefonen.

 

Golvläggarens påfund hade nu plötsligt blivit Familjebostäders standard. Om jag inte kunde acceptera denna så kallade standard, riskerade jag att få leva med ett vardagsrumsgolv bestående av ett tjockt lager torkat spackel utbrett över olika tjocka lager gipsskivor, konstfullt utlagda för att utjämna golvet. Tror det skulle bli väldigt dammigt! Redan nu efter mer än tre månader började det likna en sanitär olägenhet med alla grejor som vanligtvis står i vardagsrummet, inkilade i sovrum, minikök (inrett i en gammal jungfrukammare) och hall.

 

Hur de ville lägga parketten? Från dörr till fönster, så klart, för så verkar alla golvläggare vilja lägga parkett nu för tiden. Enda argumentet tycks vara att golvet annars skulle komma att se ut som en tvättbräda när ljuset faller in från fönstren ...!? Och på min fråga hur det överhuvudtaget är möjligt att lägga parkett längs med reglarna hade golvläggaren replikerat: I alla fall tunn parkett där det finns ett undergolv eller spånskiva inunder.

 

Detta sammantaget måste innebära att golven nu för tiden läggs kors och tvärs beroende på parkettens tjocklek, dörrars och fönsters placering - och ibland också beroende på rummets längd och bredd. Snacka om att förstöra hus och lägenheter! Tänk er att man står i hallen och tittar ner på parketten som strålar ut i rummen runt omkring, man blir ju minst sagt snurrig i huvudet.

 

Det blev jag faktiskt också första gången jag kom in i min nuvarande lägenhet och noterade att förra hyresgästen tagit sig friheten att lägga Ikeas laminatgolv i rödbok(!) åt motsatt håll i hallen jämfört med den äldre ekparketten i de två rummen. Om något golv skulle läggas i annan riktning, så är det hallgolvet, sa jag till Familjebostäders personal, som till slut verkar ha köpt något eller några av mina många argument, för jag fick välja riktning på golvet.

Golvläggaren och praktikanterna gick på lunch, och jag fick i uppdrag att under deras bortovaro bestämma längs vilken vägg parkettläggningen lämpligen borde påbörjas och i vilken exakt vinkel brädorna skulle läggas, vilket vi båda insett inte var helt lätt i mitt sneda romboid-liknande hundratioåriga vardagsrum. Medan golvläggaren ännu var borta prövade jag faktiskt också att för sakens skull lägga ut några brädor åt motsatt håll, så som han rekommenderat. När han kom tillbaka berättade jag det för honom. Ångrar Du Dig nu, frågade han. Tvärtom! Hur jag än la brädorna tycktes de snett utlagda från dörröppningen sett, antagligen för att dörren inte var exakt på mitten av väggen. Och vilka dörrar är det?

 

När golvläggaren kommit igång med att lägga parketten, skickade jag en bild tagen på det delvis rivna golvet till Familjebostäder med texten: Nu lägger vi parketten i samma riktning som det ursprungliga trägolvet och 1970-tals-parketten, det vill säga tvärs över reglarna längs med fönstervägg. Tror att Familjebostäder behöver se över sin "standard".

 

Parketten ligger alltså nu, precis som tidigare ytskikt, i husets längdriktning.

 

Agneta Bogestad