Drottningtorget 1993

Agneta Bogestad, Göteborg

agneta@bogestad.net

Varför tänkte ingen på att några år senare göra posthuset till regionparlament?

Då hade vi sluppit den fula om- och tillbyggnaden, se nedan.

 

1993-12-17 begärde Riksantikvariet enligt en skrivelse till Kulturdepartementet

att Centralposthuset vid Drottningtorget skulle bli statligt byggnadsminne.

 

1994-01-20 förklarades Centralposthuset enligt regeringsbeslut för statligt byggnadsminne.

Härvid fastställdes även de av Riksantikvariet utarbetade skyddsföreskrifterna för byggnaden.

 

1994-03-01 övergick byggnaden med full ägenderätt till Postfastigheter AB.

Detta förde med sig att Länsstyrelsen i Västra Götaland blev kulturskyddande myndighet,

vilket givetvis (!) gjorde det lättare att kringgå/tänja på skyddsföreskrifterna när Centralposthuset häromåret gjordes om till hotell.