Berzeliigatan 2014

Agneta Bogestad, Göteborg

agneta@bogestad.net

 

 

1. "Med förträdgårdar får vi grönare gator", publicerad på GT Debatt den 11 augusti 2014.

2. "Tillåt parkering på Berzeliigatan", publicerad på GP Fria ord den 23 augusti 2014.

Se bilder på Berzeliigatan längre ner.

Berzeliigatan mot väster

Berzeliigatan mot öster med Burgården i fonden.

 

Där den vita bilen står till vänster utmed körbana är det inte tillåtet att parkera, men man ser hela tiden bilar som stannar till en stund. Om cykelbana byggs här utanför trädraden kommer vi se bilar stående på cykelbanan; det är jag helt övertygad om. På denna sida finns inga förträdgårdar, bara skräpiga rester av planteringar vid husväggen.

 

Vid fastigheterna Berzeliigatan 21-25 till höger i bild har man lov att parkera längs körbanan, här finns också gatans enda välbevarade förträdgårdar.

Berzeliigatans södra sida med nr 25 i förgrunden.

Så här fint är det vid nr 23 ...

Och så här fint är det vid nr 21 ...

Men så här trist ser det ut på Berzeliigtan nr 20...

Inte ser det roligare ut på Berzeliigtan nr 16 (vänster) respektive nr 22 (höger)...

Berzeliigatan nr 17 (till vänster med bruna fönster) och nr 15 (till höger med gröna fönster).