Avenyn 2013

Agneta Bogestad, Göteborg

agneta@bogestad.net

Planteringar längs Avenyn vid Charles Felix Lindbergs plats.

Jag föreslår att liknande planteringar - i lagom höjd - upprepas längs utvalda uteserveringar

mellan Storgatan och Engelbrektsgatan.

Södra vägen nr 1, se även bild längst ner på sidan.

Jämför gärna med inhägnaden på andra sidan huset vid Kungsportsavenyen nr 2.

The Fairy, en marktäckande tålig ros

 

De ursprungliga staketen runt förträdgårdarna stod alltid på en låg stenfot som vid Kungsportsavenyen nr 1 och

nr 2. Men även inhägnader helt i natursten eller tegel förekom.

 

Murar av natursten runt utvalda uteserveringar är i dag enklare att åstadkomma på ett sätt som matchar gatan och alla dess fasader från olika tidsepoker.

 

Murar kan dessutom omgärda och lyfta upp planteringar. För var skall vi annars placera grönskan på Avenyn om inte runt uteserveringarna? Med planteringar innanför snabbgångstråket längs med fastighetsgränserna får vi prunkande restaurangträdgårdar där förträdgårdarna fanns.

Innanför de upphöjda planteringarna kan man utjämna även större nivåskillnader i marken snyggt och omärkligt. Restaurangägarna skulle då varje vår slippa bygga upp trägolv för att bord och stolar skall stå jämnt, och vi som går förbi skulle slippa se alla dessa fula trägolv från sidan.

 

Murar kan enkelt byggas av vanlig gatsten eller mer stilfullt av större, omsorgsfullt formade naturstensblock.

 

Ett lågt, vackert järnräcke på en mur med rundad ovansida, som vid Wallenstams kontor på

Södra vägen nr 1, kan hindra folk från att sätta och ställa sig på murarna - och därmed riskera att förstöra växtligheten.

 

För övrigt anser jag att Göteborg bör förskönas med rosor.

Mur av storgatsten Mur med rundad ovansida och järnräcke

Södra vägen nr 1